Primum non nocere
Първо не вреди

Ние сме мотивирани и отговорни за това, което правим, защото вярваме, че работата ни наистина може да подобри здравето и качеството на живот на всеки човек независимо от неговата възраст.

ИМАТЕ  ВЪПРОСИ?

Често Задавани Въпроси

Посетете страницата, на която можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси.